Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/jrd/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 15
Audyt

W zakresie działalności audytorskiej oferujemy:

✓ Badania i przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z prawem polskim
✓ Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzony zgodnie z prawem polskim
✓ Badanie pakietów do konsolidacji sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
✓ Badanie pakietów do konsolidacji sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z prawem niemieckim
✓ Sporządzanie pakietów do konsolidacji sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF I MSR
✓ Sporządzanie pakietów do konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z prawem niemieckim
✓ Badanie planów połączeń jednostek gospodarczych
✓ Due Diligence
✓ Badanie informacji finansowych według uzgodnionych procedur
✓ Badanie systemu kontroli wewnętrznej
✓ Badanie systemów księgowości
✓ Badanie prawidłowości wydatków

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z Normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej IFAC.

W trakcie przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych nie ograniczamy się wyłącznie do zakresu prac wynikających z przepisów prawa. Duże znaczenie przywiązujemy do przekazania kierownictwu uwag mających na celu usprawnienie działalności jednostki, a tym samym podniesienie jej efektywności.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!