Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – projekt z dnia 20.07.2020 r.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – projekt z dnia 20.07.2020 r.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego m.in. prawa holdingowego (prawa grup spółek), zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze oraz poprawienie efektywności funkcjonowania spółek.

czytaj więcej.
Alert – Ulga abolicyjna – planowano likwidację a będzie ograniczenie

Alert – Ulga abolicyjna – planowano likwidację a będzie ograniczenie

Ministerstwo finansów w zakresie prac nad zmianami ustaw PIT i CIT początkowa przymierzało się do całkowitej likwidacji ulgi abolicyjnej. Z kolei z opublikowanego projektu wynika, że nastąpi ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.

czytaj więcej.
Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Z początkiem 2021 roku planowany jest szereg istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany dotyczą w szczególności struktur hybrydowych, ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych i funduszu na cele inwestycyjne.

czytaj więcej.
Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Głównym założeniem nowelizacji jest uproszczenie dokonywania rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu Slim VAT (z ang. Simple Local And Modern VAT). Ponadto projekt wprowadza szereg rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych.

czytaj więcej.
Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Wypracowanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku w danym roku obrotowym, wiąże się z koniecznością podjęcia przez wspólników decyzji co do jego przeznaczenia. A co w przypadku, gdy po zatwierdzeniu sprawozdania i podjęciu decyzji o przeznaczeniu zysku wspólnicy zmienią zdanie?

czytaj więcej.