Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/jrd/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 15
Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku
Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Z początkiem 2021 roku planowany jest szereg istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany dotyczą w szczególności struktur hybrydowych, ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych i funduszu na cele inwestycyjne.

czytaj więcej.
Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Głównym założeniem nowelizacji jest uproszczenie dokonywania rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu Slim VAT (z ang. Simple Local And Modern VAT). Ponadto projekt wprowadza szereg rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych.

czytaj więcej.
Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Wypracowanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku w danym roku obrotowym, wiąże się z koniecznością podjęcia przez wspólników decyzji co do jego przeznaczenia. A co w przypadku, gdy po zatwierdzeniu sprawozdania i podjęciu decyzji o przeznaczeniu zysku wspólnicy zmienią zdanie?

czytaj więcej.
Wydłużone terminy wykonania obowiązków z powodu COVID-19

Wydłużone terminy wykonania obowiązków z powodu COVID-19

Przypominamy o zbliżających się ważnych, wybranych terminach wykonania obowiązków przez przedsiębiorców. Niektóre terminy uległy przedłużeniu z powodu COVID–19; inne wynikają z wprowadzonych nowych regulacji. Zmiany dotyczą w szczególności sprawozdań finansowych, odpadów BDO i PPK.

czytaj więcej.
Definicja eksportera w prawie celnym a wybrane transakcje łańcuchowe w VAT

Definicja eksportera w prawie celnym a wybrane transakcje łańcuchowe w VAT

Ze względów historycznych prawo celne traktowane jest jako odrębna od prawa podatkowego gałąź prawa. Regulacje prawa celnego i prawa podatkowego są wobec siebie autonomiczne. Niemniej jednak, przepisy prawa celnego mogą mieć wpływ na sposób opodatkowania w podatku od towarów i usług.

czytaj więcej.