Rozliczanie wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w firmie

Rozliczanie wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w firmie

Istnieje kilka możliwości pozyskania samochodu, do których zalicza się: zakup, wynajem bądź też wykorzystywanie prywatnego pojazdu w działalności gospodarczej. W związku z tym, że każda z wymienionych możliwości rodzi odmienne skutki podatkowe, warto przed podjęciem decyzji bliżej przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom.

Read more.
Alert – Ulga abolicyjna – planowano likwidację a będzie ograniczenie

Alert – Ulga abolicyjna – planowano likwidację a będzie ograniczenie

Ministerstwo finansów w zakresie prac nad zmianami ustaw PIT i CIT początkowa przymierzało się do całkowitej likwidacji ulgi abolicyjnej. Z kolei z opublikowanego projektu wynika, że nastąpi ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.

Read more.
Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 roku

Z początkiem 2021 roku planowany jest szereg istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany dotyczą w szczególności struktur hybrydowych, ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych i funduszu na cele inwestycyjne.

Read more.