Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/jrd/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 15
Doradztwo prawne

Zakres doradztwa prawnego obejmuje następujące dziedziny:

Prawo handlowe:

✓ doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów (zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw)
✓ obsługę prawną w zakresie prawa handlowego, w szczególności organizację i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmiany statutów i umów spółek
✓ reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń
✓ wsparcie przy reorganizacji działalności (procesy połączeń, podziałów, sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, sprzedaż lub zakup przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części), w tym due diligence w ramach transakcji
✓ przeprowadzanie likwidacji podmiotów
✓ doradztwo w zakresie odpowiedzialnością członków organów osób prawnych i sposobów jej ograniczenia
✓ przygotowanie dokumentacji oraz reprezentacja przed Sądem Rejestrowym

Prawo cywilne:

✓ wsparcie przy konstruowaniu i negocjowaniu umów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym
✓ interpretacji zapisów zawartych umów
✓ doradztwo, w tym due diligence, przy obrocie nieruchomościami

Prawo konkurencji:

✓ pomoc w zakresie prawa ochrony konkurencji, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniach wyjaśniających i antymonopolowych przed UOKiK, a także w toku postępowań odwoławczych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
✓ analizy konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji i w tym zakresie zastępstwo procesowe przed Prezesem UOKiK
✓ analizę poczynań przedsiębiorców pod kątem naruszania zasad uczciwej konkurencji

Postępowania procesowe:

✓ zapewniamy kompletną obsługę prawną sporów
✓ zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo pracy:

✓ przygotowanie umów i kontraktów, w tym także o zakazie konkurencji
✓ rozwiązywanie sporów pracowniczych również na drodze postępowań sądowych
✓ opracowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń
✓ wsparcie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przy zwolnieniach grupowychMając na uwadze najwyższy standard oraz kompleksowości naszych usług, w trakcie analizy prawnej uwzględniamy również aspekty podatkowe i bilansowe. O ewentualnych ryzykach powstałych w tych obszarach nasi klienci są zawsze informowani.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Małgorzata Rentflejsz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, RU, PL