Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy spółka komandytowa

Adres siedziby: ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

Numer NIP: 5272632981

Numer VAT-UE: PL 5272632981

Numer KRS: 0000361162

Numer REGON: 14250376800000

Reprezentowana przez komplementariusza: Małgorzatę Rentflejsz


JRD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby: ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

Numer NIP: 5272427620

Numer VAT-UE: PL 5272427620

Numer KRS: 0000197751

Numer REGON: 01568034500000

Reprezentowana przez członków zarządu: Macieja Łojewskiego i Jacka Pobiedzińskiego


JRD Tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby: ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

Numer NIP: 5272779827

Numer VAT-UE: PL 5272779827

Numer KRS: 0000635434

Numer REGON: 36538094200000

Reprezentowana przez członków zarządu: Małgorzatę Rentflejsz, Tomasza Paszkowskiego, Jarosława Wejmana