Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/jrd/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 15
Doradztwo podatkowe

Podejmowanie decyzji biznesowych w dobie dynamicznych zmian przepisów prawa w każdym przypadku wymaga szczegółowej analizy pod kątem potencjalnych konsekwencji podatkowych. Nasz zespół doświadczonych doradców pomoże zidentyfikować ryzyka podatkowe i wdrożyć rozwiązania gwarantujące zarówno bezpieczeństwo, jak i realizację zamierzonych celów.


Nasze usługi świadczymy z najwyższą dbałością o jakość i terminowość. W zależności od rodzaju sprawy i oczekiwań klienta, oferujemy doradztwo w formie:


✓ konsultacji telefonicznych,
✓ krótkich notatek przesyłanych pocztą elektroniczną,
✓ spotkań z doradcami w naszym biurze lub w siedzibie klienta,
✓ pisemnych opinii podatkowych.


W przypadku jednorazowych zleceń wynagrodzenie za nasze usługi ustalane jest na podstawie stawki godzinowej. Stałym klientom proponujemy korzystne pakiety ryczałtowe. 

JAK MOŻEMY POMÓC?

PODATEK VAT

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie podatku VAT. Doradzamy zarówno na gruncie przepisów prawa krajowego, jak i prawa unijnego. W ramach naszych usług wykonujemy między innymi następujące czynności:


✓ analizy zawieranych umów dotyczących dostaw towarów lub świadczenia usług,
✓ analizy transakcji o rozbudowanej strukturze, w szczególności dostaw łańcuchowych i trójstronnych,
✓ pomoc we właściwym rozliczeniu podatku VAT od importu towarów, a także pomoc w uzyskaniu zezwoleń na stosowanie uproszczeń w tym zakresie,
✓ odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego w Polsce przez podmioty zagraniczne,
✓ zwrot podatku VAT z zagranicy na rzecz polskich podatników na podstawie Dyrektywy Rady 2008/9/WE
✓ analiza dokumentacji w celu potwierdzenia prawa do stosowania stawki 0% w eksporcie i w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarówPODATEK CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych ma kluczowe znaczenie dla planowania finansowego i zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Nasze usługi w zakresie podatku CIT oprócz bieżącego wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej obejmują również:

✓ doradztwo w procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych,
✓ wsparcie nowych inwestycji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych ulg podatkowych,
✓ doradztwo w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
✓ pomoc przy wyborze optymalnej formy i struktury prowadzenia działalności w Polsce,
✓ doradztwo w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji,
✓ sporządzanie i weryfikacja deklaracji i zeznań podatkowych.

CENY TRANSFEROWE

Problematyka cen transferowych nabiera coraz większego znaczenia zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ceny transferowe są jednocześnie narzędziem zarządzania ryzykiem oraz instrumentem planowania podatkowego w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują:

✓ opracowywanie i wdrażanie polityki cen transferowych,
✓ przeprowadzanie analiz stosowanych cen transferowych, w tym tzw. benchmarking study,
✓ sporządzanie dokumentacji cen transferowych zarówno na poziomie krajowym (local file), jak i na poziomie międzynarodowym (master file),
✓ weryfikację dokumentacji cen transferowych sporządzanych przez klienta, celem minimalizacji ryzyka oszacowania dochodu przez organy podatkowe,
✓ wsparcie w zakresie raportowania cen transferowych (CIT-TP),
✓ pomoc w zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA – Advance Pricing Agreement),
✓ przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych lub na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i reprezentowanie podatnika w trakcie postępowania.PODATEK U ŹRÓDŁA

W przypadku wypłaty na rzecz zagranicznego podmiotu odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne może powstać obowiązek może powstać obowiązek pobrania podatku u źródła. W ramach naszych usług:

✓ analizujemy czy wypłata należności skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego,
✓ ustalamy właściwą stawkę podatku na podstawie przepisów krajowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
✓ składamy wnioski o zwrotu nadpłaconego podatku u źródła,
✓ pomagamy w uzyskaniu opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła,
✓ sporządzamy i weryfikujemy wymagane informacje i deklaracje podatkowe.


CŁO I AKCYZA

W trakcie naszej praktyki dostrzegliśmy znaczny potencjał optymalizacyjny w zakresie cła i podatku akcyzowego u wielu naszych klientów. W celu obniżenia obciążeń administracyjnych, względnie odzyskania nadpłaconego podatku akcyzowego, oferujemy następujące usługi:

✓ bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku akcyzowego i prawa celnego,
✓ reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego i należności celnych,
✓ doradztwo w zakresie prawidłowej klasyfikacji statystycznej (CN) wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT),
✓ pomoc przy procedurach umożliwiających odzyskanie zapłaconej akcyzy w Polsce
✓ weryfikację umów handlowych z punktu widzenia konsekwencji w rozliczeniu podatku akcyzowego i cła.MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Małgorzata Rentflejsz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, RU, PL