Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Zmiana decyzji wspólników co do wypłaty zysku uprzednio wyłączonego od podziału

Wypracowanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku w danym roku obrotowym, wiąże się z koniecznością podjęcia przez wspólników decyzji co do jego przeznaczenia. A co w przypadku, gdy po zatwierdzeniu sprawozdania i podjęciu decyzji o przeznaczeniu zysku wspólnicy zmienią zdanie?

Read more.
Definicja eksportera w prawie celnym a wybrane transakcje łańcuchowe w VAT

Definicja eksportera w prawie celnym a wybrane transakcje łańcuchowe w VAT

Ze względów historycznych prawo celne traktowane jest jako odrębna od prawa podatkowego gałąź prawa. Regulacje prawa celnego i prawa podatkowego są wobec siebie autonomiczne. Niemniej jednak, przepisy prawa celnego mogą mieć wpływ na sposób opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Read more.
Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych od 01.07.2020

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych od 01.07.2020

1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów skutkująca między innymi obowiązkiem ponownego złożenia zgłoszeń MDR-1 dotyczących transgranicznych schematów podatkowych, jeżeli pierwsze czynności związane z ich wdrożeniem zostały wykonane w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Read more.