Zmiany w Ordynacji podatkowej, jakie wprowadza z dniem 1 lipca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, skutkują między innymi obowiązkiem ponownego złożenia zgłoszeń MDR-1 dotyczących transgranicznych schematów podatkowych, jeżeli pierwsze czynności związane z ich wdrożeniem zostały wykonane w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.


Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, wprowadzenie obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, które zostały zaraportowane przed dniem wejścia w życie ustawy, jest niezbędne ze względu na specyficzne wymogi wynikające z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy).


Ponadto, uwzględniając wymogi schemy do wymiany informacji podatkowych na podstawie dyrektywy MDR, powstanie konieczność nadania nowych numerów schematów podatkowych do wzorca odpowiadającego założeniom przyjętym przez Komisję Europejską. Z tego względu, wszystkie numery NSP nadane uprzednio zgłoszonym transgranicznym schematom podatkowym, staną się nieważne.


Zgodnie z przepisami ustawy, terminy na złożenie informacji upływają odpowiednio:

– dla promotorów – 31 lipca 2020 r.;
– dla korzystających – 16 sierpnia 2020 r.;
– dla wspomagających – 31 sierpnia 2020 r.


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r, powyższe terminy zostały wydłużone:

– dla promotorów – do 31 stycznia 2021 r.;
– dla korzystających – do 14 lutego 2021 r.;
– dla wspomagających – do 28 lutego 2021 r.


Zespół doradców podatkowych naszej kancelarii chętnie pomoże Państwu w sporządzeniu i złożeniu informacji o transgranicznym schemacie podatkowym zgodnie z nowymi przepisami. Zapraszamy do kontaktu.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Katarzyna Bukowska-Przetakiewicz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, PL