Podatnicy, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem zastosowania niewłaściwej stawki VAT, mogą od 1 listopada 2019 r. wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).


Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją, która dla potrzeb opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług potwierdza stawkę odnosząc ją odpowiednio do klasyfikacji statystycznej stosowanej do identyfikacji towaru lub usługi, tj. Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. WIS wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Wniosek w sprawie wydania WIS podlega opłacie w kwocie 40 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, a także próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji.


WIS stanowi swojego rodzaju gwarancję dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów, bądź usług, została zastosowana właściwa stawka VAT, co nie pozostaje bez znaczenia podczas ewentualnej kontroli podatkowej.


Wiążące Informacje Stawkowe mają zastosowanie do towarów będących przedmiotem dostaw, importu lub WNT oraz usług, które zostaną wykonane po dniu 30 czerwca 2020 r.


Zespół doradców podatkowych naszej kancelarii chętnie pomoże Państwu w sporządzeniu i złożeniu wniosku o WIS.   Zapraszamy do kontaktu.


MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Katarzyna Bukowska-Przetakiewicz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, PL