Przypominamy o zbliżających się ważnych, wybranych terminach wykonania obowiązków przez przedsiębiorców. Niektóre terminy uległy przedłużeniu z powodu COVID – 19; inne wynikają z wprowadzonych nowych regulacji.

1. Sprawozdania finansowe

– do 30 września 2020 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019;

– do 15 października 2020 r. – złożenie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

2. Odpady BDO


– do 11 września 2020 r. – złożenie rocznego sprawozdania za rok 2019 o produktach, w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów itd.).

– od 1 stycznia 2021 r. ewidencja odpadów wyłącznie w formie elektronicznej;

3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w małych i średnich firmach

– do 25 października 2020 r. – dokonanie przez Pracodawcę i Przedstawicieli pracowników, wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała gromadzonymi środkami uczestników w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych PPK ,

– do 27 października 2020 r. zawarcie przez pracodawcę umowy z wybraną instytucją finansową o zarządzenie PPK,

– do 10 listopada 2020 r. zawarcie przez Pracodawcę umowy z instytucją finansową o prowadzenie PPK

– do 15 grudnia 2020 r. (albo 15 stycznia 2021 r.) odprowadzenie przez Pracodawcę pierwszej składki uczestników do programu PPK.

Gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w powyższym zakresie lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje nasza kancelaria służy pomocą.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Małgorzata Rentflejsz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, RU, PL