Ministerstwo finansów w zakresie prac nad zmianami ustaw PIT i CIT początkowa przymierzało się do całkowitej likwidacji ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (założenia do zmian ustawy PIT/CIT z 4 września 2020 r.- wykaz prac legislacyjnych).

Z kolei z opublikowanego na RCL (Rządowym Centrum Legislacji) dnia 16 września 2020 r. projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, wynika, że nastąpi ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że Polska wprowadzi specjalną kwotę wolną dla osób działających za granicą. Tak długo, jak dochody osiągnięte poza granicami Polski nie przekroczą kwoty 8.000,00 zł, będą one rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ulga abolicyjna aktualnie ma istotne znaczenie dla dużej części podatników (polskich rezydentów) wykonujących pracę poza terytorium RP, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu za granicą. Zatem planowane zmiany mogą zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie ich zobowiązań podatkowych.

Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nadchodzących zmianach podatku PIT i jakich sytuacji będą dotyczyły zapraszamy do kontaktu.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!