Najważniejsze wyroki TSUE – EMAG Handle Eder OHG (C-245/04)

Najważniejsze wyroki TSUE – EMAG Handle Eder OHG (C-245/04)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie EMAG Handle Eder OHG (C-245/04) jest kluczowy dla interpretowania transakcji łańcuchowych z punktu widzenia VAT. Orzeczenie w tej sprawie potwierdza, że transport towaru może zostać przypisany tylko do jednej z dostaw.

czytaj więcej.
Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Głównym założeniem nowelizacji jest uproszczenie dokonywania rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu Slim VAT (z ang. Simple Local And Modern VAT). Ponadto projekt wprowadza szereg rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych.

czytaj więcej.
Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca ogólnodostępny rejestr podatników VAT, czyli tzw. białą listę, która z jednej strony ułatwia proces weryfikacji partnerów handlowych, z drugiej zaś stanowi narzędzie Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami podatkowymi.

czytaj więcej.
Wiążąca Informacja Stawkowa – pomocne narzędzie dla podatników

Wiążąca Informacja Stawkowa – pomocne narzędzie dla podatników

Podatnicy, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem zastosowania niewłaściwej stawki VAT mogą od 1 listopada 2019 r. wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Decyzja wydawana jest w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

czytaj więcej.
Jednolity plik kontrolny (JPK) – najważniejsze informacje

Jednolity plik kontrolny (JPK) – najważniejsze informacje

JPK to zbiór danych pochodzących z ksiąg podatkowych wygenerowany w ściśle określonym formacie elektronicznym. Ogólny model JPK został opracowany przez OECD, a celem jego wprowadzenia jest zwiększenie efektywności działań kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe i skarbowe.

czytaj więcej.