TSUE: Polskie przepisy dotyczące rozliczenia WNT w zawitym terminie 3 miesięcy są niezgodne z Dyrektywą VAT

TSUE: Polskie przepisy dotyczące rozliczenia WNT w zawitym terminie 3 miesięcy są niezgodne z Dyrektywą VAT

W dniu 18 marca 2021 r. zapadł istotny wyrok dla podatników VAT dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że polskie przepisy w zakresie odliczenia VAT związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem są niezgodne z prawem UE.

Read more.
Rozliczanie wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w firmie

Rozliczanie wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w firmie

Istnieje kilka możliwości pozyskania samochodu, do których zalicza się: zakup, wynajem bądź też wykorzystywanie prywatnego pojazdu w działalności gospodarczej. W związku z tym, że każda z wymienionych możliwości rodzi odmienne skutki podatkowe, warto przed podjęciem decyzji bliżej przyjrzeć się poszczególnym rozwiązaniom.

Read more.
Najważniejsze wyroki TSUE – EMAG Handle Eder OHG (C-245/04)

Najważniejsze wyroki TSUE – EMAG Handle Eder OHG (C-245/04)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie EMAG Handle Eder OHG (C-245/04) jest kluczowy dla interpretowania transakcji łańcuchowych z punktu widzenia VAT. Orzeczenie w tej sprawie potwierdza, że transport towaru może zostać przypisany tylko do jednej z dostaw.

Read more.
Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Zmiany w zakresie podatku VAT – pakiet Slim VAT

Głównym założeniem nowelizacji jest uproszczenie dokonywania rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu Slim VAT (z ang. Simple Local And Modern VAT). Ponadto projekt wprowadza szereg rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych.

Read more.
Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

Biała lista podatników VAT – najważniejsze informacje

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca ogólnodostępny rejestr podatników VAT, czyli tzw. białą listę, która z jednej strony ułatwia proces weryfikacji partnerów handlowych, z drugiej zaś stanowi narzędzie Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami podatkowymi.

Read more.